Jiangan, Zhang. 2019. Педагогічні умови формування світоглядної культури майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Травень), 75-81. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-75-81.