Zaplishnyi, I., і V. Borovyk. 2020. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖДЕННЯ ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Липень), 46-52. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-46-52.