Shcherbakova, K, N. Shcherbakova, і L. Makarenko. 2020. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Липень), 82-87. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-82-87.