Maksymenko, Vira. 2020. ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Червень), 99-107. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-99-107.