Tsinko, S., і N. Holub. 2020. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Листопад), 127-33. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-127-133.