Kuziv, M., і I. Kuziv. 2021. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Квітень), 76-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-76-83.