Nesterenko, S. 2021. ПОНЯТТЯ ‘ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ’ У ПАРАДИГМІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Липень), 27-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-27-35.