Revenchuk, V. 2021. МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Липень), 42-48. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-42-48.