Pavlenko, O., і T. Rastruba. 2021. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ BAPNE У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2 (Липень), 102-8. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-102-108.