Bondarenko, Y. 2021. ‘МОЗКОВИЙ ШТУРМ’ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3 (Листопад), 52-60. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-52-60.