Okhrimenko, N. 2022. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО КРАЄЗНАВСТВА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4 (Березень), 7-15. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-7-15.