Magda, P. (2018) Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики як педагогічний феномен, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 33-37. doi: 10.31654/2663-4902-2018-PP-1-33-37.