Novhorodska, Y. (2018) Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), pp 53-59. doi: 10.31654/2663-4902-2018-PP-2-53-59.