Dehtiarova, T. і Skvarcha, O. (2018) Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), pp 85-89. doi: 10.31654/2663-4902-2018-PP-2-85-89.