Lilik, O. O. (2018) Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), pp 148-154. doi: 10.31654/2663-4902-2018-PP-4-148-154.