Anishchuk, A. (2017) Використання діяльнісного підходу в підготовці фахівців дошкільної освіти, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 17-22. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-3-17-22.