Buhaiets, N. (2017) Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 43-49. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-3-43-49.