Revenchuk, V. (2017) До проблеми формування у студентів музично-аналітичних умінь, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 131-134. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-3-131-134.