Kononchuk, O. (2017) Партнерська взаємодія вихователя і практичного психолога ДНЗ у профілактиці агресивної поведінки дітей дошкільного віку, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 188-194. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-3-188-194.