Abramovych, A. і Chuvakova, T. (2017) Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 228-233. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-3-228-233.