Kononko, O. (2017) Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 240-247. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-3-240-247.