Novhorodska, Y. (2017) Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), pp 145-151. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-2-145-151.