Bohdanovych, V. (2017) Науково-педагогічне визначення етапів підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 13-17. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-13-17.