Yaiuietsy, V. (2017) Понятійний тезаурус проблеми формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 18-21. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-18-21.