Verhunova, V. (2017) Теоретико-методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 22-25. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-22-25.