Morozova, O. (2017) Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 38-44. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-38-44.