Pankiv, L. (2017) Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 45-48. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-45-48.