Spilioti, O. (2017) Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 65-69. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-65-69.