Dvornyk, Y. (2017) Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 130-135. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-130-135.