Pukhalskyi, T. (2017) Ефективна організація самостійної роботи студентів – важлива умова формування професійної компетентності майбутніх учителів музики, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 156-162. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-156-162.