Revenchuk, V. (2017) Фортепіанна підготовка як складова професійного становлення майбутнього вчителя музики, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 163-167. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-163-167.