Rostovska, I. (2017) Мотивація музично-виконавської діяльності як характеристика спрямованості особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 168-170. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-168-170.