Rastruba, T. (2017) Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 207-210. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-207-210.