Samoilenko, O. (2019) Випускники Ніжинської класичної гімназії – видатні вчені-емігранти, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), pp 158-164. doi: 10.31654/2663-4902-2019-PP-2-158-164.