Matvienko, S. (2020) «РОЛЬ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ»., Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), pp 146-154. doi: 10.31654/2663-4902-2020-PP-3-146-154.