Pykhtina, N. (2020) НЕДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ТА ЧИННИКИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), pp 25-32. doi: 10.31654/2663-4902-2020-PP-4-25-32.