Zaplishnyi, I. I. (2021) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ЗДОРОВʼЯ, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 68-75. doi: 10.31654/2663-4902-2021-PP-1-68-75.