Vozniuk, O. (2022) «ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ»., Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), pp 105-111. doi: 10.31654/2663-4902-2021-PP-4-105-111.