Novhorodska, Y. Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, Mar. 2018, pp 53-59, doi:10.31654/2663-4902-2018-PP-2-53-59.