Ivashchenko, A. S. Особливості літературного спостереження в процесі формування в учнів умінь аналізувати образи-символи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Nov. 2018, pp 81-83, doi:10.31654/2663-4902-2018-PP-4-81-83.