Kovalenko, Y. Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 7-16, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-7-16.