Beyger, G. Освіта як форма профілактики соціального відторгнення бездомних. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 23-42, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-23-42.