Buhaiets, N. Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 43-49, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-43-49.