Varga, N. Проблема творчості вчителя в сучасній педагогічній науці. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 50-55, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-50-55.