Jing, L. Формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури в педагогічному дискурсі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 125-30, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-125-130.