Revenchuk, V. До проблеми формування у студентів музично-аналітичних умінь. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 131-4, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-131-134.