Dikun, I. Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 167-72, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-167-172.