Povidaichyk, O. Управління процесом формування науково- дослідницьких умінь студентів у системі професійної підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 206-11, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-206-211.