Abramovych, A., і T. Chuvakova. Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 228-33, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-228-233.