Kononko, O. Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Oct. 2017, pp 240-7, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-3-240-247.